Kookkranen Friesland

Wij, van Keukenmontage Noord Nederland kunnen u adviseren en begeleiden tot en met het voor u installeren van een kookkraan, boiler en filtersysteem.

Keukenmontagebedrijf Noord Nederland (KMNN) monteert binnen alle gemeentes in Friesland.

 • Achtkarspelen
 • Ameland
 • Het Bildt
 • Boornsterhem
 • Dantumadeel
 • Dongeradeel
 • Ferwerderadeel
 • Franekeradeel
 • Gaasterland-
  Sloten
 • Harlingen
 • Heerenveen
 • Kollumerland en
  Nieuwkruisland
 • Leeuwarden
 • Leeuwardera-
  deel
 • Lemsterland
 • Littenseradeel
 • Menaldumadeel
 • Ooststellingwerf
 • Opsterland
 • Schiermonnikoog
 • Skarsterlân
 • Smallingerland
 • Súdwest Fryslân
 • Terschelling
 • Tietjerksteradeel
 • Vlieland
 • Weststellingwerf

Voor vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier of bel 0592-345104.